top of page
119025135_336533247697530_43374393709245

If the path before you is clear,
you are probably on somebody else's.

- Joseph Campbell

Psykoterapi -møder der forandrer

Et terapeutisk forløb kan beskrives som et forpligtende frirum du giver dig selv, hvori du åbent kan undersøge de udfordringer, livstemaer og -opgaver, som optager dig. En session med mig følger ingen fast formel og tager altid udgangspunkt i det, som fylder lige nu og her. Da det er terapi og ikke arkæologi vi beskæftiger os med, undersøger vi kun fortiden i det omfang det giver mening for dit liv i dag -min erfaring er, at de sammenhænge du har behov for at få øje på, viser sig af sig selv, når du er klar til at se dem.

Jeg arbejder oplevelses-orienteret, hvilket i praksis betyder, at vi altid tager udgangspunkt i din individuelle oplevelse af det du står i, fremfor generel lærebogsviden om hvordan noget bør være. Dette gør vi da det er min dybeste overbevisning, at det gør mennesker godt at blive set af et forstående medmenneske, fremfor at blive set på af en vurderende ekspert. Det betyder eksempelvis at jeg i sessionen er fuldstændig ligeglad med om al forskning viser at meditation fremmer psykisk trivsel, hvis jeg sidder overfor et menneske, der hader at meditere. Når det kommer til mennesker findes der nemlig ikke one size fits all, hvorfor vi altid tilrettelægger forløbet efter hvad der føles meningsfyldt for den enkelte.

Hvem kan have glæde af terapi?

Bevæggrundene for at søge terapi er ligeså forskellige som de mennesker der gør det, men alligevel er der nogle temaer som går igen.

  • Mange står overfor store livsvalg ift. karriere, parforhold, familie, flytning mm. som de har lyst til at undersøge med en, der ikke er personligt involveret i situationen...

  • Mange har gennem længere tid mærket at NU kan de ikke mere!... og har alligevel fortsat til et sted hvor de er så pressede at de overlever mere end lever og ikke kan se deres vej ud af det...

  • Mange føler sig splittede mellem deres behov for frihed til at leve i overensstemmelse med den de er, og deres behov for at være forbundet til et fællesskab, de føler et ansvar overfor...

For nogle er det ikke så meget det de gennemgår som er smertefuldt, men det at de gennemgår det alene. Her kan det at have et trygt sted at ventilere udfordrende tanker og følelser være værdifuldt i sig selv.

En fordomsfri og normkritisk tilgang

Da min erfaring er at "det vi ikke ved, får klienten ondt af", sætter jeg en ære i at have en fordomsfri og normkritisk tilgang, så du trygt kan vende selv de mest tabubelagte sider af livet med mig. Denne tilgang betyder at mange af mine klienter kendetegnes ved at stille sig kritisk overfor de normer og idealer, samfundet stiller op for det gode liv og istedet søger deres egen vej.

Uanset hvad du kommer i terapi med, er det min overbevisning at indsigt i os selv og vores mønstre er det første skridt til enten at acceptere eller forandre den situation vi er i. Min opgave er derfor hverken at komme med "de sande svar" eller servere hurtige løsninger, men derimod at lytte opmærksomt og stille de spørgsmål, kan hjælpe dig selv til se helt klart hvad dit næste skridt skal være.

Det næste skridt hen imod at leve det liv du længes efter.

photo-1528460033278-a6ba57020470.jpg

Føles det at kontakte en terapeut udenfor din komfortzone ?

Gør det alligevel og vid, at du højst sandsynligt snart vil kunne se dig tilbage og konstatere, at den komfortzone slet ikke var så komfortabel alligevel...

Udvalgte Blogindlæg:

bottom of page